άγαμες θυγατέρες

Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε αν υπάρχουν έστω και ελάχιστα “κεκτημένα δικαιώματα” που χρειάζεται να αναθεωρήσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια καλύτερη χρήση για τουλάχιστον ένα μέρος των περίπου 307 εκατομμυρίων...

Read More →