ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η παγκόσμια παραχθείσα ενέργεια συντίθεται από διαφορετικές πηγές. Κάποιες από αυτές είναι κυρίαρχες αλλά με πτωτική πορεία ενώ αντίθετα κάποιες άλλες, βρίσκονται σε ραγδαία άνοδο. Καμία όμως δεν φαίνεται να αποτελεί το καύσιμο του μέλλοντος,...

Read More →