Βαλκάνια

Το πρόβλημα μας με την Γερμανία δεν είναι πλέον μόνο οικονομικό. Η Γερμανία ιστορικά δεν είχε δείξει ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια, ιδιαίτερα τα νότια. «Τα Βαλκάνια δεν αξίζουν την ζωή ούτε ενός Πομερανού Γρεναδιέρου», είχε...

Read More →

Ο καγκελάριος Βίσμαρκ, όταν ερωτήθηκε κατά την περίοδο της απόλυτης ηρεμίας και ειρήνης μετά τον γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, αν κάτι μπορούσε να διαταράξει την ειρήνη αυτή, απάντησε με...

Read More →