Γιάννης Γούνας

Ο Γιάννης Γούνας παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής “Fragmenta (Ιστορίες της ίδιας μελαγχολίας)” στο Black Duck, από την 1η έως τις 13 Νοεμβρίου. Fragmenta… Ιστορίες της ίδιας μελαγχολίας… Ιστορίες της γης, του ουρανού και της θάλασσας…...

Read More →