δημοψήφισμα

«ΝΑΙ»

July 3, 2015

Ας ξεκινήσουμε αυτή την διαδρομή από τη αρχή. Από εκείνη την αρχή που βρίσκεται πριν τον δικό μας μικρό-χρόνο, τα μνημόνια και τα δημοψηφίσματα. Την αρχή εκείνη, που αργότερα θα ενέπνεε τον διαφωτισμό και θα...

Read More →

Πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την πιο δημοκρατική μέθοδο για τη λήψη αποφάσεων, που δεν είναι άλλη από αυτή του «δημοψηφίσματος»; Τι πιο δημοκρατικό από το να στηρίζεται η απόφαση άμεσα στην πλειοψηφική επιλογή; Είναι...

Read More →