διδάγματα

Άραγε, αν έπρεπε να καταγράψεις ένα μέρος από το απόσταγμα μιας περιόδου σου, να το ρίξεις σε έναν κουβά και να το ανακατέψεις μαζί με τα αποστάγματα και άλλων, θα μπορούσες μετά να ανακαλύψεις κάποιο...

Read More →