διδακτορικό

Όπως πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα βρίσκεται μια σπουδαία γυναίκα, έτσι και πίσω από κάθε ανακάλυψη  βρίσκεται ένας λαχανιασμένος υποψήφιος διδάκτορας, ή αλλιώς PhDής όπως λένε στο χωριό μου. Παραδείγματος χάρη, πίσω από τη σπουδαία...

Read More →