εθνικισμός

Ο καγκελάριος Βίσμαρκ, όταν ερωτήθηκε κατά την περίοδο της απόλυτης ηρεμίας και ειρήνης μετά τον γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, αν κάτι μπορούσε να διαταράξει την ειρήνη αυτή, απάντησε με...

Read More →