επιχειρήσεις

Γιατί κάποιες επιχειρήσεις υιοθετούν περιβαλλοντικές πρακτικές ενώ κάποιες άλλες όχι; Δύο βασικοί λόγοι έχουν αναδειχτεί και εξετάζονται με σχετικές έρευνες: τα επιχειρηματικά κίνητρα και οι ηθικές αξίες. Τα επιχειρηματικά κίνητρα σχετίζονται με τα αναμενόμενα οφέλη...

Read More →