εργένης

Κάθε στάση στην ζωή ενός ανθρώπου, πέρα από την εφαρμογή της, ενισχύεται και ολοκληρώνεται μόνο όταν υποστηρίζεται από μια θεωρητική αιτιολόγηση, η οποία είναι συνειδητοποιημένη από τον ίδιο. Ένας εκ πεποιθήσεως εργένης έχει αυτή την...

Read More →