εσωτερική υποτίμηση

Μια αφοριστική θέση του τύπου “η εσωτερική υποτίμηση δεν δουλεύει” είναι απλοϊκή, ενώ επίσης δεν βοηθάει καθώς δεν προτείνει εναλλακτική λύση.  Η αλήθεια είναι ότι η εσωτερική υποτίμηση από μόνη της δεν δουλεύει, όχι γιατί...

Read More →

Ένα από τα βασικά εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει η τρόικα στην Ελλάδα  είναι η περίφημη εσωτερική υποτίμηση. Αυτή συνίσταται, εν πολλοίς, στη μείωση των μισθών, που υποτίθεται ότι θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Η θεωρία μοιάζει...

Read More →