θάνατος

Αθανασία

December 4, 2015

Θα μπορούσε άραγε ο άνθρωπος να αγγίξει την αθανασία; Το επιθύμησε από τότε που γνώρισε τον «θάνατο». Το επεδίωξε μέσα από την μαγεία. Το ζήτησε με κάθε τρόπο από τους θεούς του αρχαίου κόσμου και...

Read More →