Θεός

Στην καθημερινότητά μας υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που τις επαναλαμβάνουμε ή τις ακούμε συνέχεια. Τις έχουμε αποδεχτεί και πολλές φορές τις αναμεταδίδουμε χωρίς να σκεφτούμε βαθύτερα αν μας εκφράζουν ή όχι και ακόμα περισσότερο αν αυτό...

Read More →