καθημερινότητα

Υπάρχουν κάποιες καθημερινές σκηνές που συναντάμε όλοι μας, τις οποίες αν παρατηρήσει κάποιος με μια διαφορετική διάθεση, μπορεί να προκαλέσουν γέλιο. Είναι χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της πόλης και των κατοίκων της. Η παρατήρησή τους ίσως να...

Read More →