μέσα μεταφοράς

«Ο σιδηρόδρομος ήρξατο τακτικώς εργαζόμενος από της τελευταίας Παρασκευής. Η συρροή των επιβατών είναι μεγίστη. Οι πάντες δ’ ομολογούσι τας μεγίστας ωφελείας, ας η κάταρξις του έργου τούτου υπισχνείται. Ευχόμεθα και αύθις, ίνα η μικρά...

Read More →

Εκεί που νομίζεις oτι τίποτα δεν μπορεί να πάει χειρότερα, ένας οδηγός μηχανής σταματάει δίπλα στο αυτοκίνητό σου και σου χτυπάει το τζάμι. «Τι θέλει ο μ****ς», λες καλοσυνάτα από μέσα σου. «Φίλε, δεν ανάβουν...

Read More →