Μαθαίνω

“Μάθε τα πάντα δωρεάν!”. Με αυτό το σύνθημα η Khan Academy, ο οργανισμός που άλλαξε τα δεδομένα στην παγκόσμια εκπαίδευση, έρχεται και στην Ελλάδα. Το 2004 ο Salman Khan άρχισε να βοηθάει την μικρή του...

Read More →