μεταρρυθμίσεις

Οι δυτικοί φίλοι μας, μας παρότρυναν στην αρχή κάθε έτους να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις για το έτος που ξεκινά. Είθισται, οι αποφάσεις αυτές να αφορούν στην εκπλήρωση προσωπικών στόχων ή/και να διαγράφουν μια θετική, εξελικτική...

Read More →