Νίκος Φίλης

«Πενταροδεκάρες» χαρακτήρισε ο Νίκος Φίλης τον κλιμακωτό ΦΠΑ που θα επιβληθεί στην ιδιωτική εκπαίδευση. Θα μπορούσε κανείς εύκολα να λαϊκίσει: «αφού είναι πενταροδεκάρες, να τις βάλει από την τσέπη του». Θα ήταν βέβαια πιο παραγωγικό...

Read More →