Ορέστης Ντάντος

Παρόλο που δεν ήταν δίσεκτο, το 2015 θα μπορούσε να «φορτωθεί» όλες τις δεισιδαιμονίες για ένα τέτοιο έτος. Παρόλα αυτά, αξίζει να δούμε απολογιστικά τη μουσική του πλευρά, η οποία θα χαρακτηριζόταν ως ιδιαίτερα πλούσια...

Read More →

Από τα πράγματα που μας προσφέρουν ευχαρίστηση και διαφυγή σε τέτοιους περίεργους καιρούς είναι η κουβέντα και η συζήτηση αναμεταξύ μας. Κι όταν η κουβέντα γίνεται με ανθρώπους που μας κάνουν να μη νιώθουμε μόνοι...

Read More →