τρένο

«Ο σιδηρόδρομος ήρξατο τακτικώς εργαζόμενος από της τελευταίας Παρασκευής. Η συρροή των επιβατών είναι μεγίστη. Οι πάντες δ’ ομολογούσι τας μεγίστας ωφελείας, ας η κάταρξις του έργου τούτου υπισχνείται. Ευχόμεθα και αύθις, ίνα η μικρά...

Read More →

Ο βρετανός October Jones βρήκε έναν πολύ αστείο τρόπο να περνάει την ώρα του στο τρένο: σκιτσάρει πρόσωπα από γνωστά καρτούν και τα φωτογραφίζει πάνω από τα σώματα των ανυποψίαστων συνεπιβατών του. Για όσους δεν...

Read More →