υγρά

Το πολύ θετικό της στήλης του SciFrog είναι ότι ενώ με τους (μη φυσικούς) φίλους μου δεν είχα πιάσει ποτέ κουβέντα για επιστημονικά θέματα, τώρα έχω συνέχεια ερωτήσεις όπως με το γιό μου κι εγώ...

Read More →