Φέρμι

Αλήθεια, σε ένα απέραντο σύμπαν με εκατομμύρια πλανήτες παρόμοιους με τον δικό μας, που είναι όλοι οι άλλοι; Γιατί δεν επικοινωνούν μαζί μας; …Ποιοί άλλοι με ρωτάτε; …Μα αυτοί φυσικά που κατοικούν σε αυτούς τους...

Read More →