Φρόυντ

Σύμφωνα τον Κομφούκιο, έναν από τους μεγαλύτερους διανοητές και φιλοσόφους, «αυτός που θέλει να είναι σταθερά ευτυχισμένος πρέπει να αλλάζει συχνά». Άλλες εξίσου σημαντικές προσωπικότητες, φαίνεται να συγκλίνουν στην σημασία της ύπαρξης της αγάπης, πάνω...

Read More →