χάρτες

Μια εικόνα όσο χίλιες λέξεις λέμε, αλλά στην περίπτωση του Matthew Cusick μια εικόνα, χίλιοι χάρτες. Διαφορετικά κομμάτια από χάρτες, εάν τοποθετηθούν σωστά και με δεξιοτεχνία τότε αναπαριστούν ζώα, ανθρώπους, κύματα, δρόμους. Ο Matthew Cusick...

Read More →